DITSS Dutch Institute for Technology, Safety & Security

DITSS Dutch Institute for Technology, Safety & Security

Twinning

Stichting DITSS zoekt in haar netwerk naar veiligheidsvraagstukken en creëert hiervoor innovatieve oplossingen, daarbij gebruikmakend van de volgende instrumenten.

  • Veiligheidsateliers en Kennismobilisatiesessies voor de vraagarticulatie, analyse en het zoeken van theoretische oplossingen;
  • Fieldlabs om samen met haar partners de gevonden innovatieve oplossingen in de praktijk te toetsen op effectiviteit en toegevoegde waarde;
  • Business modelling wordt uitgevoerd wanneer de oplossing geschikt blijkt voor nationale of internationale uitrol;
  • Marktintroductie ondersteuning via het netwerk.

Information