Care IQ B.V.

Care IQ B.V.

Care IQ adviseert en ondersteunt zorgverleners met innovatieve concepten voor slimme zorg aan patiënten en hun families. We werken tevens met met zorgverzekeraars en medisch-technische bedrijven die onze passie delen om de gezondheidszorg duurzaam te vernieuwen en te verbeteren. We zijn een multidisciplinair team met oog voor de behoeften en ervaringen van mensen, en bieden praktische oplossingen voor uitdagende problemen zoals bestuurlijke samenwerking in de zorg, kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld via inrichting van integrale zorgpaden, het betrekken van personeel en patiënten bij vernieuwing van de zorg, en natuurlijk ook de verbetering van de operationele en financiële resultaten.

Who's working at Care IQ B.V.

  • Aart Houweling
    Aart Houweling
    Founding Partners
  • Andre van Est
    Andre van Est
    Founding Partner