Cevap Technologies

Cevap Technologies

Cevap Technology ontwikkelt een nieuwe en innovatieve waterzuivering installatie middels gebruikmakende van verdamper- en condensatortechnologie, aangedreven door restwarmte en/of laagwaardige warmte uit hernieuwbare energiebronnen, zoals bijvoorbeeld thermische zonnecollectoren.